Tjänster

Fysioterapi/Sjukgymnastik:

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom fysioterapi och då specifikt inom idrottsmedicin. I vår fysioterapeutisk behandling integrerar vi olika träningsformer och behandlingsmetoder för att så specifikt och effektivt som möjligt kunna behandla just ditt problem. Vi behandlar såväl överbelastningsrelaterade problem samt akuta skador. Hos oss är det remissfritt.

LANDSTINGET :

Hos oss gäller Landstingets högkostnadsskydd, frikort för sjukvård gäller. Ingen patientavgift för barn och ungdomar under 20 år

PRIVAT SJUKVÅRDSFÖRÄKRING:

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag, ring ditt försäkringsbolag eller be oss hjälpa dig med kontakten

Vanligt besök kostar 300 kr

För bokning maila: magdalena@magdalenamostrom.se eller ring 070-655 19 75

Idrotts-screening/Rörelseanalys

750 SEK

Ta reda på var dina styrkor och svagheter sitter i kroppen via en serie tester som undersöker din rörlighet och styrka. Detta test passar alla oavsett aktivitetsnivå från absolut världselit till dig som ska börja träna. Testgenomgång: Du får med dig ett träningsprogram som hjälper dig att förbättra din rörlighet och styrka.

För bokning maila: magdalena@magdalenamostrom.se eller ring 070-655 19 75

Idrottsavtal/Företagsavtal

Vi har och erbjuder samarbete för landslag, klubbar och företag inom fysioterapi, träning, återgång till idrott efter skada och skadeförebyggande arbete.

För bokning maila: magdalena@magdalenamostrom.se eller ring 070-655 19 75

SUBMAX-TESTCYKEL

60 minuter // Genomförande: Testcykel // 950 kr

Ta reda på vilka dina pulszoner är för att effektivisera din träning. Detta test passar alla oavsett aktivitetsnivå. Vid testet så mäts puls och laktat vid fem olika belastningar. Med dessa data som grund tar vi sedan fram pulszonerna för låg, mellan och högintensiv träning. Pulsen mäts via pulsband och blodlaktatet mäts via ett stick i fingret.

För bokning maila: magdalena@magdalenamostrom.se eller ring 070-655 19 75

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå